Welcome to the Building Control Management System (BCMS)

Maidir le CBRF

Moltar sna Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú) (I.R. Uimh. 9 de 2014) go n-úsáidfí suíomh Gréasáin CBRF chun rialú foirgníochta a riar go leictreonach.

Foráiltear leis na Rialacháin um Rialú Foirgníochta d’ábhair nós imeachta, riaracháin agus rialaithe ar mhaithe le cur chun feidhme cheanglais na Rialachán Foirgníochta a áirithiú agus ar mhaithe lena thaispeáint cén dóigh ar comhlíonadh ceanglais den sórt sin i ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis na hoibreacha lena mbaineann.

Chun iarratas a dhéanamh ar Fhógra Tosaithe, ní mór do gach páirtí san fhógra (úinéir, dearthóir, tógálaí agus deimhnitheoir sannta) clárú le CBRF ar dtús.